Ny samarbeidspartner gir fordelaktige betingelser

Selskapet Hel Ved Media AS blir ny samarbeidspartner med KLF. Det gir fordelaktige betingelser på kommunikasjonstjenester for KLF-medlemmene.

- Meldingen burde gått lenger

- Vi skulle ønske departementet opprettet et markedsråd slik KLF og Nortura foreslo i sommer. Det ville sikret fortsatt markedsregulering, og en bedre mulighet til produksjonsregulering, og hadde vært det beste for bønder, forbrukere og samfunnet forøvrig.

Mange ønsker hjelp til generasjonsskifte

– Et flott tiltak som jeg opplagt vil få utbytte av! Det er utgangspunktet til Thomas Drangsholt i Sørlandskjøtt når han nå har gjennomført KLFs aller første nettverkssamling i prosjekt «Neste generasjon».

- Tilsynet misforstår markedet

- Det norske landbruksmarkedet er ikke fritt, det er gjennomregulert. Det har ikke tilsynet skjønt, sier KLF etter Konkurransetilsynets vurdering av KLF og Norturas forslag til ny markedsbalansering.

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

I årets KSL-sjekkliste er det gjort endringer i husdyrstandarden, og den sendes ut på papir for siste gang.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser