KLF møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Bjørn-Ole Juul-Hansen, Ståle Gausen, Fredrik Strømmen og Svein-Erik Eide var mandag i møte med den nye statsråden i Landbruks- og matdepartementet, Jon Georg Dale. KLF presenterte privat kjøttbransje og la frem viktige saker for medlemsbedriftene.

Dale ønskes velkommen

I dag ble Jon Georg Dale (FrP) er utnevnt til ny landbruks- og matminister. KLF gratulerer og ser frem til et godt samarbeid.

– Norsk storfekjøtt bra for miljøet

– Økt produksjon av storfekjøtt i Norge, reduserer de globale klimautslippene. Det har sammenheng med at Norge har den mest klimavennlige storfekjøttproduksjonen i verden.

Tilsynskampanje på ville veier

- Mattilsynets siste tilsynskampanje om merking av kjøttprodukter undergraver KLFs medlemsbedrifters siste års innsats for å merke riktig, sier Ida Mathisen i KLF.

Nytt grisehus til Hampshiregrisen

Hver tiende gris som slaktes i Norge har sitt opphav på Årnes og tallet er stigende. Det er grunnen til at Berit og Kjell Bjørneng på Bergan Gård har sett seg nødt til å doble kapasiteten. Ett nytt moderne grisehus for avlsbesetningen står nå klart.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser