Resistens: Norsk kylling friskmeldes

Tirsdag 22. september overleverte Veterinærinstituttet årets NORM-VET-rapport om status for antibiotikaforbruk og resistens blant dyr i Norge til Mattilsynet.

Vaktskifte i Brüssel

Under UECBVs generalforsamling i Düsseldorf 5. september ble KLF administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen valgt inn som ny representant fra Norge i organisasjonens styre.

KLF Media lanserer nytt produsentblad

11 000 kjøtt og eggprodusenter som forsyner landets mange frittstående slakterier og eggpakkerier får i disse dager et nytt blad i postkassen.

Husk påmelding til industrisamling!

I samarbeid med Leiv Vidar AS inviterer vi til årets industrisamling for industri- og foredlingsmedlemmene. Turen går til Lindvalls Chark som produserer rundt en million pølser hver uke.

Frittstående slakterier har ledig kapasitet!

Er du svineprodusent som ønsker å levere til et frittstående slakteri, eller tenker du å starte opp og går med byggeplaner? Mer enn hver tredje gris slaktes på et frittstående slakteri, og det er plass til enda flere.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser