Flere bedrifter må nå permittere ansatte

Corona-situasjonen: For de kjøttbedriftene som tradisjonelt er tungt inne i HORECA-markedet, er situasjonen i øyeblikket svært alvorlig. Flere bedrifter vil måtte permittere ansatte den nærmeste tiden.

- Kjøttbransjen er godt rustet mot korona

- Gjennom de strenge kravene som stilles til god hygiene og gode renholdsrutiner i kjøttbransjens bedrifter, har kjøttbedrifter på mange måter en form for «brannmur» når det gjelder spredning av koronaviruset.

Høring - Omsetningsrådets regelverk

Etter et drøyt års arbeid med regelverksgjennomgang i Omsetningsrådet sendte Landbruksdirektoratet i desember 2019 ut flere forslag til endringer i forskrifter om markedsregulering.

Animalia skal gi råd til eggprodusenter

Når Animalia nå har fått oppgaven med å rådgi eggprodusentene i KLF-systemet, betyr ikke det at KLF har gitt fra seg ansvaret for denne rådgivningstjenesten.

Mer matproduksjon på en klimasmart måte

I dag ble Rapporten Klimakur 2030 lagt frem. KLF ønsker å bidra til at kjøttproduksjon i Norge kan skje på en enda mer klimavennlig måte enn i dag.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser