KLFs innspill til ny jordbruksmelding

Regjeringen skal utforme en næringspolitisk melding som skal legge rammer for norsk matproduksjon framover. En rekke sentrale organisasjoner og interessenter, blant annet KLF, er bedt om å komme med innspill.

Svinerase med nytt rom for innovasjon

At Innovasjon Norge gir støtte til bygg eller utvidelse av smågrisproduksjon hører i dag til sjeldenhetene. Hampshiregrisens unike egenskaper og en reell mulighet for å øke produktmangfoldet for norsk svinekjøtt var utslagsgivende for positivt tilsagn om støtte til utvidelsen.

KLF møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Bjørn-Ole Juul-Hansen, Ståle Gausen, Fredrik Strømmen og Svein-Erik Eide var mandag i møte med den nye statsråden i Landbruks- og matdepartementet, Jon Georg Dale. KLF presenterte privat kjøttbransje og la frem viktige saker for medlemsbedriftene.

Dale ønskes velkommen

I dag ble Jon Georg Dale (FrP) er utnevnt til ny landbruks- og matminister. KLF gratulerer og ser frem til et godt samarbeid.

– Norsk storfekjøtt bra for miljøet

– Økt produksjon av storfekjøtt i Norge, reduserer de globale klimautslippene. Det har sammenheng med at Norge har den mest klimavennlige storfekjøttproduksjonen i verden.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser