Høring - Omsetningsrådets regelverk

Etter et drøyt års arbeid med regelverksgjennomgang i Omsetningsrådet sendte Landbruksdirektoratet i desember 2019 ut flere forslag til endringer i forskrifter om markedsregulering.

Animalia skal gi råd til eggprodusenter

Når Animalia nå har fått oppgaven med å rådgi eggprodusentene i KLF-systemet, betyr ikke det at KLF har gitt fra seg ansvaret for denne rådgivningstjenesten.

Mer matproduksjon på en klimasmart måte

I dag ble Rapporten Klimakur 2030 lagt frem. KLF ønsker å bidra til at kjøttproduksjon i Norge kan skje på en enda mer klimavennlig måte enn i dag.

Høring - Lov om god handelsskikk

KLF var 13. januar i høring hos næringskomiteen for å gi sine innspill til forslag til Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

Norge importerer 300 tonn fersk juleribbe

Det er for lite norske fersk ribbe, og det importeres derfor 300 tonn fra Norden og Tyskland like før jul.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser