Ingen felles satsing på Duroc

ScanPig AS og Nortura har i en periode drøftet muligheten for å åpne tilgang til svinerasen Duroc for produsentene som leverer til slakterier tilknyttet KLF. Det har ikke vært mulig å finne premisser for samarbeid og en økonomimodell som tilfredsstiller begge parter, og samtalen har dermed ikke ført fram.

Hvordan håndtere generasjonsskifte?

Har din bedrift alt på plass med tanke på et generasjonsskifte i bedriften og er junior mentalt forberedt på å ta over virksomheten? Nå arrangerer KLF tre nettverkssamlinger myntet på nettopp denne problematikken.

Enighet om ny markedsbalansering

Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er enige om å samarbeide om et felles forslag for ny ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg.

Kjøle- og fryselager må godkjennes

Frittstående kjøle- og fryselager som lagrer animalske næringsmiddel skal være godkjent innen 1. juli 2017. For å sikre at bedriftene har lov til å drive etter denne datoen, må de søke om godkjenning via Altinn før 1. november 2016.

Kjøttfagdag med fire temaer og to røde tråder

Hvordan øke verdiskapingen med dagens kjøttvolum og hvilke veier fører til forbrukeren? Det er to av fire hovedtemaer på Kjøttfagdagen 2016 som i år er lagt til Trondheim.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser