Du er her: Forsiden / Administrerende

Administrerende

Nye virkemidler må regulere markedet

– Den viktigste målsettingen for norsk landbruksproduksjon må være å produsere nok råvarer slik at norsk næringsmiddelindustri får dekket behovet. Men vi trenger absolutt ikke mer råvarer enn hva behovet tilsier.

Ikke lag lapskaus av opplysningskontor

Skal norske bønder av klimaårsaker ikke få lov til å markedsføre norsk mat?
(Denne kronikken ble trykket i Nationen 22. februar 2017).

Eksportstrategiene - nytenkning må til

Helt siden Arbeiderpartiet tidlig på 1990-tallet foretok en liten revolusjon av norsk landbrukspolitikk, har eksport av norske landbruksprodukter vært et sterkt politisk mål. (Denne kronikken ble trykket i Nationen 12. august 2016).

Kyllingutfordringene – nok en gang

Her var det mørkt, sa den blinde merra, og stanga øyet i lysbryter'n, synger Øystein Sunde i «Det året det var så bratt». Teksten passer like bra til Nationens dekning av utfordringene i kyllingsektoren, i et år som virkelig har vært bratt. (Denne kronikken ble trykket i Nationen 16. februar 2016).

Viktig med norsk matproduksjon!

Debatten etter at Markedsbalanseringsutvalget la fram sin rapport, er så vidt i gang. Kampen om virkelighetsforståelsen om hva rapporten egentlig sier, vil bli tøff, ettersom disse fortolkningene legitimerer debattantenes valg av løsning. (Kronikk på trykk i Nationen 03.08.2015).

Ikke harseler med suksess

En harding fortale meg en gang at det var flaks at folk bosatte seg i Hardanger før det moderne byråkratiet kom på banen. (Kronikk på trykk i Dagligvarehandelen 03.03.2015).

Endringer og forventninger

Gjestekommentaren nr. 10, 2014 er skrevet av Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør, KLF
- Det gledelige er at de private kjøtt og fjørfebedriftenes synspunkter og meninger blir hørt og tatt på alvor på lik linje med alle andre.

Den norske grisen

I et representantforslag til stortinget fra Geir Pollestad og Liv Signe Navarsete gjøres det et poeng av at nasjonal avl på gris medfører «friske griser» i Norge, sammenlignet med mange andre land. At det drives et godt avlsarbeid i Norge er både viktig og riktig, men hvor «norske» grisene i Norge blir av den grunn, kan diskuteres.

Bonden tar risiko

Avisen Nationen har, torsdag 28. august, en stor artikkel om markedssituasjonen for kylling. Det vises til at etableringen har vært stor og flere hus må stå tomme, fordi markedet ikke har behov for kyllingen. Slik tilpasning er selvsagt ikke gunstig, verken for bonden eller slakteriaktørene, men foreløpig har de sammen funnet løsninger som medfører at kyllingprisen ikke har forandret seg. Tapet deles mellom bøndene og industriaktøren.

Høy, mørk og framtidsrettet

Nationens Kato Nykvist har en «Kommentar» 09.09.2014 som jeg opplevde som befriende og nytenkende. I kommentaren aner jeg tilløp til en ambisjon om at avisen på leder-/kommentarplass framover åpner for å endevende argumenter og gamle påstander slik at viktige landbrukspolitiske debatter kan bygges på objektive, kunnskapsbaserte argumenter. Som daglige lesere av avisen ønsker jeg velkommen en Nationen som tar av seg skylappene og utvider mulighetsområdet - både for debatten og politikken. Det fortjener både næringen og debattantene.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser