Du er her: Forsiden / Administrerende / Dobbel mottaksplikt er nødvendig

Dobbel mottaksplikt er et nødvendig skritt i riktig retning

- LMDs forslag til dobbel mottaksplikt vil verken direkte eller indirekte påvirke mottaksplikten, eller forutsetningene til å utøve denne delen av markedsregulatorrollen, skriver Bjørn-Ole Juul-Hansen i en kronikk som stod på trykk i Nationen 10. februar 2020.

Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

I sin kommentar 10. februar om dobbel mottaksplikt kommer Hilde Havro med mange interessante betraktning, synspunkter og spørsmål. Jeg håper mange leser Kommentaren og bruker hjernen til å resonnere seg fram til hva som er en god løsning for framtiden fremfor å bruke hjerte, bli sentimental og forsvare gårsdagens modell. Å overse denne muligheten til å gjøre markeds-reguleringen mer konkurransenøytral, innenfor rammen av at markedsregulator beholder 100 prosent kontroll over ordningen, kan fort bli tua som veltet lasset.

Difor skal du bry deg om dobbel mottaksplikt (Kommentar av Hilde Havro -Nationen 8. februar 2020)

For innledningsvis å være helt tydelig; KLF ønsker markedsregulering i kjøtt og eggsektoren! MEN forutsetningene må være at ordningene utformes slik at de kan virke så konkurransenøytrale som mulig og at regulator utviser klokskap og bransjerettferdighet i sin utøvelse av makten. Landbruks- og matdepartementet (LMD) sitt forslag om å innføre dobbel mottaksplikt for kjøtt, er å utvise politisk klokskap for å tilrettelegge for markedsregulering også i årene som kommer.

For leserne er det også viktig å ha med seg at det er feil når Havro skriver at «.. Stortinget bede Omsetningsrådet om å drøfte moglege nye tiltak..». Det leder videre til feilkonklusjonen: «Framlegget frå departementet kan dermed – med rette – sjåast på som ein omkamp, der interessene til landbruket som heilskap har vorte sett til side».

Omsetningsrådet har ikke fått noe oppdrag fra Stortinget; det har LMD fått. Og Stortingets flertall ba eksplisitt LMD om et forslag til begrenset dobbel mottaksplikt for kjøtt. Denne forespørselen brakte LMD videre til Omsetningsrådet da departementet bad Omsetningsrådet om å gjennomgå regelverket sitt. Når Omsetningsrådet ikke ønsker å svare på dette spørsmålet, er det nødvendig og naturlig at LMD selv tar ansvar for å foreslå en løsning i tråd med Stortingets forespørsel. Det er (vanligvis) ikke slik at bare fordi en lar vær å svare på spørsmål så går saken over.

De viktigste elementene i LMDs forslag til dobbel mottaksplikt kan oppsummeres i noen stikkord:

  • Nortura skal være markedsregulator og alene foreta alle beslutninger som utløser reguleringstiltak
  • Nortura skal alene bestemme hva som skal reguleres, hvor mye som skal reguleres, når det skal reguleres, kvalitetskrav som stilles, pris for slaktet, hvor kjøttet skal lagres etc
  • De private slakteriene får ikke adgang til å regulere et eneste kilo innenfor ordningen på eget initiativ; alt skal foregå på bestilt, styrt og kontrollert av Nortura.
  • Forslaget vil verken direkte eller indirekte påvirke mottaksplikten, eller forutsetningene til å utøve denne delen av markedsregulatorrollen
  • Forslaget vil bidra til økt konkurranse om bondens leveranser, mindre attraktivt å bruke reguleringslagring og følgelig større trykk for å få «hele slaktet og alle slaktene» ut til forbruker raskt. Bedre disiplin i produksjonsplanleggingen og økt innovasjon vil bli deler av svaret.

Når jeg leser Kommentaren oppfatter jeg at Havro mener vi skal være bekymret for markedsregulator og at de kan få problemer med å tømme reguleringslagrene. Til det er å si to ting; dobbel mottaksplikt vil ikke endre dagens situasjon når det gjelder dette på noen måte. For det andre er det i all, all hovedsak de private aktørene som tømmer reguleringslagrene allerede i dag. En Nationen-sak som kartlegger hvilke aktører som har tatt ut hvilke volumer fra reguleringslager de siste to årene hadde vært interessant lesing for mange og imøtesees gjerne.

Dobbel mottaksplikt er et nødvendig skritt i riktig retning. KLF skulle gjerne ha sett at noen kloke politikere tok fram Nortura og KLF-forslaget fra 2016 og gjorde nødvendige, politiske akseptable tilpasninger i det. Det fellesforslaget kunne lagt til rette for vesentlig større reduksjon i bruk av omsetningsavgift OG bedre utbud av ferskt, norsk kjøtt til forbruker enn det foreliggende forslaget.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser