Avlsbesetningsmøte 2018

Avlsbestningsmøte for KLFs svineavlsbesetninger arrangeres 5.-6. juni 2018.

Sted: Lillesand Hotel Norge

Avlsbesetning-sorlandet

Program

5. juni 2018

11.30 Ankomst Lillesand og lunsj
12.30 Aktiviteter KLF gris v/Karl Kristian
12.45 Omsetning av SPF livdyr og smågris til vanlig helsegrisbesetninger. Vaksinasjonsanbefalinger v/Tine Schønning, Salfarm
13.30 Erfaringer fra det danske SPF helseovervåkingssystemet. Noe vi kan lære? Utlasting m.m. v/Tine Schønning, Salfarm
14.00 Kaffe
14.30 Slik har jeg sanert v/Ola Sandvik og Ole Bjarne Enger
15.30 Gårdsbesøk hos svineprodusent Niels Therkelsen i Grimstad
19.00    Middag i Lillesand

6. juni 2018

08.30 Bedriftsbesøk - Jens Eide AS
09.30 Aktuelle saker fra HT svin v/Stine og Sondre
10.30 Aktuelle saker i kjøttbransjen, og for grisen spesielt v/Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm dir KLF
11.30 Smertebehandling på gris v/Karl Kristian
  Oppsummering
12.00 Lunsj
13.00 Avreise Lillesand

Pris

Pakke m/overnatting kr 3350,-
Pakke u/overnatting kr 2350,-
Deltaker nr 2, 3 fra samme besetninger -30 prosent

Prisen (eks mva) dekker møtedeltakelse begge dager, servering under møtet, lunsj begge dager og middag m/drikke tirsdag.

Bindende påmelding til Karlkristian@kjottbransjen.no, innen 11. mai.

Kontakt

Karl Kristian nett

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær

Tlf: 488 65 080

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser