Avlsbesetningsmøte 2019

Avlsbestningsmøte for KLFs svineavlsbesetninger arrangeres 17.-18. juni 2019.

Sted: Hotel Loenfjord

Programmet og pris vil bli lagt ut så fort det foreligger.

Kontakt

Karl Kristian nett

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær

Tlf: 488 65 080

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser