HACCP-workshop

Mattilsynet og kunder har revisjoner av HACCP-systemet deres. Til frustrasjon og oppgitthet, men sånn er det bare!

Sted: Fatland Sandefjord AS

HACCP

For å få en gjennomgang og revidering av egen HACCP og problemstillinger rundt denne møtes vi for å hjelpe hverandre til å bli bedre og kanskje enes om kjøttbransjens farer og vurderinger av disse.

Workshopen har følgende innhold:
• Gjennomgang av egne HACCP-planer
• Utordringer med egen HACCP
• Oppfølging og gjennomføring av HACCP
• Rutiner for styring og kontroll av KKP og KF
• Rutiner for dokumentasjon og evaluering
• Næringsmiddelfarer
• Annet som måtte dukke opp!

Pris: Kr 500,-
Påmeldingsfrist: 18. mai 2018
Påmelding: Mette Juberg, tlf 901 03 455, e-post mette@kjottbransjen.no

Kontakt

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser