IFFA 2019

For alle aktører som leverer maskinelt utstyr, krydder og andre typer innsatsprodukter til kjøttbransjen, er IFFA-messen definitivt den aller viktigste møteplassen.

Sted: Frankfurt

Fra 4. til 9. mai viser over 1000 leverandører fra rundt 50 land sine aller nyeste produkter og tekniske løsninger på IFFA-messen i Frankfurt. Ingen messe i global sammenheng er viktigere i kommunikasjon og samhandling mellom leverandør og kjøttbedrift. Messen dekker hele spekteret fra salg, bearbeiding, emballasje, markedsføring, transport og lagringsteknologi, slakteri, butikk, industriell hygiene samt informasjonsteknologi.

MER ENN 60 000 BESØKENDE
Et messeareal på 110 000 kvadratmeter legger årets IFFA-messen beslag på, og i sju messehaller kan bransjefolk og leverandører møtes. I år tas for øvrig hall 12 i bruk og det gjør messen enda bedre rent logistikkmessig for de besøkende. Det er forventet at rundt 65 000 besøkende fra 140 land vil ta turen til Frankfurt i starten på mai. 62 000 besøkende var på plass på denne messen sist den ble arrangert i 2016.

Det er med andre ord bare å slå fast at ingen leverandør, med kjøttbransjen som hovedmarked, tar lett på IFFA-messen. I år er det fire temaer som synes å være svært sentrale. Automatisering/robotisering, eksakt porsjonering, sortering, veiing, røntgenteknologi for analyse på linja, samt matsikkerhet.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser