Internationale Grüne Woche 2019

Norges deltakelse på IGW har som overordnet mål å bidra til å utvikle Norge som anerkjent mat- og reiselivsnasjon med tydelig lokal og regional identitet. Prosjektet skal stimulere til næringsutvikling, samarbeid, nettverksbygging og innovasjon på tvers av regionale- og næringsmessige grenser.

Sted: Berlin

grune-woche-stand
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser