Kompetanseskole - andre samling

Andre samling

Sted: Quality Airport Hotel Sola

Program (foreløpig) andre samling 

Dag 3 – tirsdag 25. september kl 12:00-17:30

Kl        12:00   Dyrevelferd og miljøberikelser i husdyrholdet, v/Guro Vasdal, Animalia

            14:00   Lunsj

            14:45   Regelverk som er relevante for slaktekyllingprodusenten, v/Guro Myhrene, Mattilsynet

            15:45   Bedømming av slakt, årsaker til kassasjon, v/Guro Myhrene, Mattilsynet

            16:30   Pause

            16:45   Dyrevelferdsprogram og E-kontroll fra slakteriets side, v/Christin S. Bjønnes, Den Stolte Hane

            17:30 Avslutning dag 3

            18:00   Felles middag for alle som ønsker å delta

 

Dag 4 – onsdag 26. september kl 12:00-17:45

Kl        12:00   Ventilasjon, v/ikke bestemt

            13:00   Lunsj

            13:45   HMS, v/Norsk Landbruksrådgivning

            14:30   Helse og sykdom hos slaktekylling. Forebyggende helse og smittearbeid i Norge, v/Magne Hansen, Animalia

            15:30   Pause

            15:45   Rengjøring og smitteforebygging i fjørfehus, v/ Thorbjørn Refsum, Animalia

            16:30   Kritiske situasjoner for dyra (plukking, transport og slakting), v/Käthe E. Kittelsen, Animalia

            17:30   Oppsummering av kurset, utdeling og kompetansebevis og vel hjem

            17:45   Avslutning av kompetanseskolen

Program første samling finner du her

Kontakt

Cecilia Larsson

Cecilia Larsson

Produsentrådgiver – Fjørfe

Tlf: 926 98 943

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser