Kompetanseskole for kyllingprodusenter - samling 2

   

Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Lufthavn, Lufthavnsveien 30

Foreløpig program

Dag 3 – tirsdag 17. april kl 10-17
- Ernæring og næringsbehov hos fjørfe
- Praktisk fôring av slaktekylling
- Kylling i media
- DVP og KLFs E-kontroll fra slakteriets side
- Regelverk som er relevante for slaktekyllingprodusenten
- Bedømming av slakt, årsaker til kassasjon

Felles middag på kvelden

Dag 4 – onsdag 18. april kl 9-16
- Ventilasjon og luftkvalitet - Hvordan skape et godt miljø i huset for dyra. Faktorer som påvirker strøkvaliteten
- Et godt innsett = Forberedelser og oppfølging
- Slaktekyllingprodusentens suksessfaktorer i kyllinghuset og som bedriftsleder
- Økonomien i slaktekyllingproduksjonen og e-kontroll som verktøy
- HMS i landbruket
- Slaktehygiene og trygg mat

Dag fire avsluttes med oppsummering av kompetanseskolen og utlevering av kompetansebevis for de deltakerne som har deltatt alle fire dagene.

Program til samling 1

Kontakt

Cecilia Larsson

Cecilia Larsson

Produsentrådgiver – Fjørfe

Tlf: 926 98 943

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser