Kurs: kvalifisert klimaveileder

Klimasmart landbruk lanserer Klimakalkulatoren 15. oktober og landbruks- og matministeren er på plass.

Sted: Teams Webinar

Varemottakernes kunnskap og rådgiving om verktøyet Klimakalkulatoren blir sentralt når landbruket skal kutte sitt klimautslipp med 5 millioner tonn de neste 10 årene.

KLF oppfordrer våre mottakere til å sikre at de har en del kompetanse i bedriften når alle norske bønder etter hvert skal inn å benytte Klimakalkulatoren.

Dersom landbruket gjennom frivillige tiltak ikke får ned utslippene, kan det komme offentlige tiltak. De som til nå er skissert handler mye om å kunne norsk produksjon. KLF har ambisjoner om fortsatt vekst i norsk husdyrproduksjon og vil gjøre det vi kan for at klimautslippene fra landbruket skjer gjennom reduksjon per produsert enhet.

Kalkulatoren vil fra 15. oktober fungere for melk, korn og gris for de bøndene hvor det foreligger datagrunnlag. Verpehøns-, fjørfekjøtt- og ammeku-produksjon vil inngå i kalkulatoren 1. halvår 2021 – forhåpentligvis også sau mot slutten av året. Vi mener likevel at rådgivere fra produksjonene som seinere kommer i kalkulatoren vi ha stor nytte av å gjennomføre kurset.

Program

Kursdag 1
Teams webinar
Introduksjon klima og klimagasser
Tirsdag 15. september
08:30-08:45 Landbrukets klimasatsing. Bygging av kompetanse, bruk av klimakalkulator Nestleder Norges Bondelag
Bjørn Gimming
08:45–09:10 Hva er klimagasser, og hvor kommer de fra? Prosjektleder Norsk landbruksrådgiving
Svein Skøien
09:10–09:45 Klimagasser fra husdyrproduksjonen Forsker NMBU
Stine Samsonstuen
09:45-10:00

Klimagasser fra planteproduksjonen

Spørsmål fra kursdeltakerne

Svein Skøien, mfl
Kursdag 2
Teams webinar
Gjennomgang av klimakalkulatoren
Onsdag 16. september
08:30-09:15 Introduksjon klimakalkulatoren. Visning av demogård.
Om rettigheter og samtykke
Organiseringen av data – innramming og begrensninger.
Hvem har tilgang? Hvordan få tilgang til ulike produsenter?
-Pålogging
-Samtykke
-Når ting ikke funker, hvorfor?
Deltakere som har tilgang, kan logge seg på
Svein Skøien
09:20–10:10 HolosNor: Hva ligger i modellen? Hvilke data ligger bak utregningene? Stine Samsonstuen
10:10–10:20 Pause
10:20–11:10 Klimakalkulator for svin Eli Johanne
11:10–11:30 Utvikling av kalkulatorer for andre dyreslag
Spørsmål fra deltakerne.
Stine Samsonstuen
Kursdag 3
Teams webinar
Gjennomgang av klimakalkulatoren
Torsdag 17. september
08:30-09:15 Eksempel på bruk av kalkulatoren i praksis på gårdsbesøk. Hva sier kalkulatoren? Hva har de kommet fram til av plan og tiltak? Rådgiver Magnus Haugland
NLR Rogaland
09:15-09:45 Innspill fra kursdeltakere.
09:45-09:55 Pause
09:55-10:25 Rådgivingsmetodikk. Hvordan legger vi opp et besøk i praksis. Samarbeid med andre rådgivere Magnus Haugland
10:25-10:35 Pause
10:35-11:10 Gjennomgang og organisering av hjemmearbeid og oppgavegjennomføring Svein Skøien
Eli Johanne
Bjørn Ole

Påmelding innen 1. september her

Se fullstendig invitasjon og program her.

Program - kursdag 4

Kontakt

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser