Kvalifisert klimaveileder - kursdag 4

   

Sted: Teams webinar eller fysisk samling om mulig, ref korona

29. september - Innlevering av hjemmeoppgave, oppsummering og erfaringsutveksling

Program - kursdag 1, 2 og 3

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser