Kvalitetsnettverkssamling

I lys av Europas eggskandale vil høstens samling ha fokus på trusselanalyser og sårbarhetsanalyser (VACCP og TACCP).

Sted: Park Inn, Gardermoen

- Vil våre kvalitetssystemer fra fjøs til bord hindre matskandaler?
- Hvordan skal en klare å beskytte seg mot at tilsvarende hendelser kan skje?
- Hvordan kan vi hjelpe hverandre som produsenter sammen med alle våre leverandører til å forhindre uheldinge hendelser og dermed skade bransjens omdømme?

Kvalitetssamlingen kan på ingen måte gi alle svar, men vårt mål er at dere skal være forberedt og ikke minst hjelpe dere til å få iverksatt de tiltakene som må til.

Foreløpig program

Kl Tema - matskandaler Foredragsholder
09.00 Velkommen Mette
09.30 Matskandaler
- Egg, MRSA og andre hendelser?
- Vi trodde vi ikke var involvert i eggsaken
- Informasjon til produsenter, bedrifter, nye tiltak iverksatt?

 

Cecilia og Karl Kristian

10.30 Kvalitetssystemer kan de hindre matskandaler?
- Sertifisering = garanti?
Mette
11.30 Lunsj
12.30 Trusselbildet – hvordan ser vi oss selv i det store bildet?  
13.00 VACCP og TACCP
- Hva er det
- Verktøy til hjelp
Mette
14.00 Kaffepause
14.30 VACCP og TACCP fortsetter
- Gruppeoppgaver
Mette
15.30 Hvordan håndtere VACCP og TACCP i praksis?  
16.30 Hvordan bistår vi hverandre slik at omdømmet ikke skades?  
17.00 Slutt  

Påmeldingsfrist: 26. september

Pris før 10. september
KLF-medlemmer - kr 2.000
Øvrige - kr 2.500

Pris etter 10. september
KLF-medlemmer - kr 2.500
Øvrige - kr 3.000

Lenke til påmelding

Kontakt

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser