Markedsmøte

KLF inviterer til medlemsmøte om marked, med fokus på behovet for importerte råvarer.

Sted: Park Inn Gardermoen

For alle kjøttslag og egg har koronasituasjonen i 2020 gitt noen ekstrautfordringer, med usikkerhet, økt etterspørsel totalt og mer ubalanse.  Skalering av norsk produksjon tar tid og det er stor usikkerhet rundt fremtidig salg, gitt en normalisering av situasjonen.

Samtidig har vi normalt sett også utfordringer i å vurdere markedene som er tilnærmet i balanse, da tenker vi spesielt på storfe. Medlemmene og konkurrenten vil være i ulike posisjoner og vi trenger å få frem hele bildet.

Regler rundt tolladministrering og direktoratets veileder er viktig å ha kjennskap til.

Vi ser for oss at det i møtet vil være spesielt nyttig for

  • bedrifter som selv importerer,
  • som er nødt til å bruke importert slakt eller importert kjøtt
  • skjærebedrifter
  • foredlingsbedrifter som kjøper skåret vare.

Fokus vil være rødt kjøtt, men flere av problemstillingene er relevante for fjørfekjøtt og egg.

På grunn av koronasituasjonen blir møtet gjennomført både som et fysisk møte og på Teams. For det fysiske møtet vil selvsagt smittevern og god avstand være prioritert.
Møtet blir på Gardermoen – Park inn - der det for tiden er god kapasitet på bilparkering og enkelt å komme til med fly og flybuss. 

Foreløpig agenda

09:30 Velkommen
09:35

Hvordan var egentlig markedet

Innledes med observasjoner gjort av KLF og at skjærebedrifter, slakteri og foredlingsbedrifter deler sine erfaringer. Eksempler på storfe, sau og svinefett?
Diskusjon og kommentarer

10:15 Prognosen fremover og hvilke utfordringer ser vi (Totalmarked og KLF)
11:10 Regler, retningslinjer, spilleregler og vurderinger rundt generelle tollnedsettelser, individuelle tollnedsettelser, tollnedsettelser innenfor kvoter
Landbruksdirektoratet deltar med 3 personer
12:00 Lunsj
12:45

Risiko ved valg av eksportland og eksportør (Ida Mathisen og Svein Erik Eide)
- veterinære forhold smittesituasjonen
- dyrevelferd
- arbeidsforhold i bedriften
- annet som kan skape mediestøy

Oppsummering - videre arbeid

13:30 Slutt

Pris pr deltaker er dagpakkepris kr 720 (inkludert lunsj)

Påmelding (innen 10. september)

Påmeldingsskjema finner du her

Kontakt

Endre Myhr, Markeds- og prognosesjef

Endre Myhr

Markeds- og administrasjonssjef

Tlf: 952 38 600

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser