Mattrygghetsdagen

En viktig fordel for norsk mat er at den anses som trygg. Meld deg på mattrygghetsdagen, og få med deg de seneste nyhetene på området.

Sted: Nofima, Ås

På Mattrygghetsdagen presenterer Nofima sentrale forskningsresultater innen mattrygghet – og hvordan du kan nyttiggjøre deg disse. Det pågår atskillige forskningsprosjekter som fokuserer på mattrygghet, og det er den praktiske nytteverdien av disse Nofima ønsker å dele på denne fagdagen.

Nofima presenterer resultatene fra forskningen utført i prosjektet Patogener i matkjeden om eliminering av livsfarlige bakterier som Listeria og E. coli i matproduksjon, samt resultater fra andre relevante prosjekt. Deltakerne får også høre om bedriftenes arbeid med mattrygghet og nye trender innen mattrygghet.

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Nofima, Veterinærinstituttet og NIBIO.

Her finnes du selve programmet og påmeldingslenke

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser