Slakterimøte Hitra

Velkommen til årets slakterimøte på Hitra. Vi byr på et interessant fagprogram og omvisning på Lerøys nyeste fiskeslakteri.

Sted: Hotell Hjorten, Hitra

leroy

Program

Onsdag 13. mars

Ca 12.30 Felles transport fra Værnes til Hitra for dem som trenger det
15.30 Fremmøte på Hjorten Hotell og servering av rundstykker
16.00-19.30 Fagprogram
  Velkommen
 

Dataflyt og digitalisering

  • Matkjedeinformasjon
  • Landbrukets Dataflyt - samler inn store datamengder som kan brukes på mange måter. Rådgiving og Bondens dashbord er noe det arbeides med. Oversikt og mulighet
  • Klimasmart Landbruk - demo, standard løsning, mulighet for utvikling av verktøy og kursing.
  Kjøre- og hviletid - runde rundt bordet
  Dyrevelferdsprogram - alle arter
  Aktivisme og beredskap
20.00 Middag

Torsdag 14. mars

08.00-10.00 Fagprogram
  Tilskuddsformidling - forskudd og oppgjør - en gjennomgang, diskusjon. Endring i rutinen for refusjon av utbetalt tilskudd fra 1. jan 2020. Frakttilskudd - hva inngår i kalkylen, hva er grunnlaget og hva/hvordan kan slakteriet bidra.
  Markedssituasjon – Totalmarked
  Oppdatering/synspunkter
  Månedlige skype-møter mellom slakteriene og KLF
  Oppsummering og avslutning
10.00 Avreise til Lerøy fiskeslakteri (nytt i 2018)
10.15-12.00 Omvisning på slakteriet
12.00 Lunsj - kafe Sjøsprøyt
13.00 Avreise hjem, ankomst Værnes ca 15.30

 

Ev. tur i båt til oppdrettsanlegg for dem som ønsker det. Ankomst Værnes blir da ca 17.30.

Pris

Deltakeravgift m/overnatting - kr 3400
Deltakeravgift m/overnatting inkl transport tur/retur Værnes - kr 3800

Ekstra - RIB-tur til oppdrettsanlegg - kr 250

Påmeldingsfrist: 14. februar 2019

Lenke til påmelding (bindende) finner du her:https://form.jotformeu.com/90271606963359

Kontakt

Endre Myhr, Markeds- og prognosesjef

Endre Myhr

Markeds- og administrasjonssjef

Tlf: 952 38 600

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser