Automasjon i små og mellomstore kjøttbedrifter

Lurer du på hva du skal gjøre med automasjon? Synes du det er et vanskelig tema? Har du lyst til å høre og dele ideer og erfaringer? Kan det være aktuelt å samarbeide om løsninger med kollegaer og konkurrenter? Trenger du å diskutere hvilke oppgaver du skal prioritere? Hva kan du gjøre for å redusere risikoen? Er det noe annet du lurer på om automasjon?

I så fall er du hjertelig velkommen til en hel dag hos Smedstuen på Dal, hvor vi skal arbeide med automasjonsspørsmål du og dine kollegaer har.

09.00 Velkommen v/Lars Sandholtbråten, Bjørn-Ole Juul-Hansen
09.15 Kort presentasjon av bedriftenes egne automasjonsbehov. Hvorfor automasjon i kjøttbransjen - hva skjer og trender – v/Ole Alvseike
10.00 «Ekskursjon» til Smedstuens ekspedisjon – se på Smedstuens case
v/Lars Sandholtbråten, Tronrud og RobotNorge
 Alternative løsningsstrategier, forslag og diskusjon med deltakerne
11.15 Lunsj
12.00 Hvordan maskinprodusenten Tronrud arbeider med kunder
12.30 Hvordan robotintegratøren RobotNorge arbeider med kunder
13.00 Gruppearbeid; bedrifter settes sammen etter lignende ønsker
13.30 Kaffe
14.00 Kalkyler, hvordan sannsynliggjøre gevinst? Hvordan redusere risiko? v/RobotNorge eller Tronrud
14.45 Veien videre: Oppsummering og tilbakemeldinger, invitasjon til AutoMEATe v/Bjørn-Ole
15.00 Vel hjem!

Hvis du vil være med

Automeat1

Møteavgift: kr 990 pr deltaker

Påmeldingsskjema finner du her

Påmeldingsfrist: 6. mars 2020

Logoer-automeate
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser