Kjøttfagdagen – Kjøttindustrien inn i fremtiden

Nofima og Animalia inviterer kjøttbransjen til faglig påfyll, diskusjon og godt samvær. Som de to fremste fagmiljøene på kjøtt i Norge er vi stolte av å ønske velkommen til årets utgave av Kjøttfagdagen – Kjøttindustrien inn i fremtiden. Velkommen!

Sted: Nofima, ÅS

kjottfagdagen2018

Kjøttfagdagen er en arena hvor bransjen kan få faglig påfyll fra forskningen og der kjøttbedrifter som deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter forteller om sine erfaringer. Mulighetene som ligger den teknologiske og digitale utviklingen, og kjøttets fremtid blir sentrale tema.

Programmet har tre hovedtema:

  • Industri 4.0
  • Digitalt kjøttmarked
  • Kjøttets plass i fremtiden

Gå til Nofimas nettsider for å se programmet og for å melde deg på.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser