Neste generasjon i familiebedriften! - Fulltegnet

Er du en av dem som er født inn i kjøtt- og fjørfebransjen, men er usikker på om du har lyst til å ta over familiebedriften en gang i fremtiden? Nå setter vi sammen et opplegg som er skreddersydd neste generasjons ledere i kjøttbransjen.

Sted: Oppmøte Park Inn, Alna

veivalg

Savner du et nettverk med unge personer som er i samme situasjon som deg, utenfor bedriften? Rundt om i norske kjøttbedrifter sitter det mange andre i din situasjon. Unge arvtakere med samme fantastiske muligheter som deg selv, som kanskje føler valgets dilemmaer, om det å gå inn i familie-bedriften? Gjennom samlingene skal vi gi innblikk og kunnskap i hva det faktisk innebærer å overta bedriften og drive den videre. Dette er en unik mulighet til å knytte kontakter og bli kjent med fremtidens ledere i norsk kjøttbransje.

Gjennom KLFs nettverkssamlinger i «Neste generasjon» får du:
• Lære mer om hva det betyr å ha en lederposisjon i en kjøtt- og fjørfebedrift og hvilke oppgaver, utfordringer og muligheter en slik posisjon gir
• Høre om andres erfaringer fra da de gikk inn i, eller overtok ansvaret for familiens bedrift.
• Mulighet til å bygge nettverk og dele erfaringer med andre personer som i samme situasjon som en selv
• Gjøre deg opp egne erfaringer gjennom diskusjoner og aktiviteter som skal motivere deg til å bli en del av norsk kjøtt- og fjørfebransje
• Forståelse for rammebetingelsene i næringen; Mattilsynets oppgaver, mat- og landbrukspolitikk og Norges forhold til EU
• Se hvordan kjøtt- og fjørfebransjen ser ut både innenfor og utenfor Norges grenser
• Se betydningen av bransjefelleskap og samhandling - selv med sine største konkurrenter

Opplegg og gjennomføring
Over tre samlinger med faglige innlegg, erfaringsutveksling og øvelser skal vi bli godt kjent med hverandre. I forkant av samlingene forventes det at hver enkelt deltaker forbereder seg litt på konkrete oppgaver som så skal diskuteres og blir tema på samlingen. I etterkant av hver samling blir det også konkret, men enkelt etterarbeid.

Svein-Erik Eide, sjef kommunikasjon og medlemskontakt, og Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund vil lede nettverket og trekke inn innledere etter behov. I tillegg har Tore Sørensen, daglig leder i Pers Kjøkken, sagt seg villig til å være med som mentor og rådgiver, og blir i første omgang med på 1. samling i sin helhet. Samlingene vil bli avholdt i løpet av et års tid.

Første samling er planlagt 22.-23. september i Oslo.
Andre samling er planlagt i uke 6 i 2017, og blir i hovedsak lagt til Tyskland.
Siste samling blir før sommeren 2017, eksakt tid og sted er ikke bestemt enda.

Hvem bør melde seg på?
Som navnet tilsier er vi opptatt av «neste generasjon» som forhåpentligvis skal inn og ta ansvar i familiebedriften. Det variere veldig når interessen melder seg hos den enkelte, men typisk vil du kanskje være mellom 18-30 år. Målgruppen for nettverket er både du som har jobbet en stund i bedriften og har bestemt seg for å overta, men også for deg som er usikker på veien videre.

Program 1. samling

Dag 1 - 22. september

12:00  Lunsj/ velkommen - På Park Inn / Radisson Blu
   
13:00 Vi besøker familiebedriften Fatland Oslo. Norges største privateide kjøttbedrift startet med slakting i 1892 og drives i dag av 4. generasjon. Vi møter en av dagens eiere, Vidar Fatland, som gir oss et innblikk i selskapets historie og valgene som har vært avgjørende for å nå dit bedriften befinner seg i dag. Vidar vil også dele litt tanker rundt han som gjorde at han selv bestemte seg for å gå inn i bedriften, hvilke muligheter og utforinger han opplever med å være eier i familiebedriften, samt hvordan stafettpinnen en dag kan leveres videre til neste generasjon. Det blir også omvisning i anlegget.
   
15:30 Vi blir kjent med hverandre og bedriftene vi representerer
   
16:45 Hva er driverne bak de viktigste beslutningene i livet? Er de rasjonelle, fundert på følelser eller tilfeldigheter? Hvordan lurer hjernen oss til å tro at vi er rasjonelle? ved Rune Jonassen -  Postdoktor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
   
18:00 Middag - Vi skal til Alimenta på Skytta (Industriveien 8) der vi sammen skal lage en treretters middag. 
   
21:00 Transport tilbake til hotellet der vi avslutter i hotellbaren.

Dag 2 - fredag 23. september

08:30 Sett fra ingrediensindustrien og deres kunnskap om utvikling, trender og markedsmuligheter; hva vil skje i kjøttbransjen de neste 2-5 årene innenfor deres fagområde – og hva trenger vi av ny kunnskap? Roy Simensen, Alimenta
   
09:30  Gruppearbeid – hva stopper deg fra å ta steget, og hva motiverer deg? (økonomi, kompetanse, framtidsutsikter, arbeidsmengde, familieforhold, lykke etc.)
- Vi legger veien videre bestemmer programmet for de to neste samlingene
   
11:00 Besøk hos familiebedriften A. Strøm-Larsen. Vi blir kjent med Alf Strøm-Larsen - som forteller om sin reise fra han startet i bedriften til der de befinner seg i dag. Bedriften ble etablert i 1904 og drives i dag av 4. generasjon med Erik og Jan som ledere. Lunsj underveis.
   
13:00 Oppsummering og veien videre
   
13:30 Slutt første samling

Pris
Prisen er kr 13 500,- (+ mva) per deltaker. Dette inkluderer deltakelse på samlingene, fagprogram og materiell. Kostnader til kost, losji og reiseutgifter dekkes av den enkelte deltager. For deltaker nummer to / flere fra samme bedrift er prisen satt til kr 9 500,- pr deltaker.
Pris for ikke KLF-medlemmer er satt til kr 20 000,- pr deltaker.

Påmeldingsfrist - Nettverket er fulletegnet
Påmeldingsfristen torsdag 1. september 2016. 

Vi begrenser antallet kursdeltakere til 12 personer, og ønsker minimum 8 påmeldte for å sette i gang.

Spørsmål? Ta kontakt med Bjørn-Ole Juul Hansen - 913 59 382 - bojh@kjottbransjen.no, eller Svein-Erik Eide - 905 29 988 - svein-erik@kjottbransjen.no

Program 2. og 3. samling
2. samling, uke 6 2017 (skisse som kan bli endret)
Sted: Oslo/ Tyskland

Dag 1, Oslo

11:30 Vi følger opp første samling og svarer ut utfordringene og muligheter som kom opp i forrige
plenumsrunde. Vi tar opp spørsmål rundt motivasjon, hva som stopper deg eller hva som kunne
fått deg til å ta steget fullt ut og en gang i fremtiden blitt leder av familiebedriften.
18:00 Fly til Tyskland

Dag 2 og 3 - Tyskland
Vi legger opp program samme med Young Europen Meat Comitte (YEMC) i Tyskland
• Vi møter europeisk kjøttbransje og ungdommene der
• Ett eller flere bedriftsbesøk
• Erfaringsutveksling siden sist samling – og veien videre
• Muligheter og utfordringer for import/ eksport
• Trender i Europa

3. samling, våren 2017 (sted ikke bestemt)
Vi følger opp spørsmål og problemstillinger som kom fram på forrige samling. Det blir ulike faglige innlegg og programposter som bygger opp rundt det å gjøre hver enkelt bedre rustet og forberedt til å rollen som «kommende eier» av bedriften.

Kontakt

svein-erik-2014

Svein-Erik Eide

Sjef kommunikasjon og medlemskontakt

Tlf: 905 29 988

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser