Du er her: Forsiden / Aktuelt

Aktuelt

Ledig stilling på digitalisering

KLF skal effektivisere interne arbeidsrutiner og prosesser og bli bedre på leveranser til medlemmene. Forenkling og verdiskaping er en rød tråd i arbeidet.

Eierskap til data i næringen

Digitalisering av samfunnet gir nye muligheter for økt verdiskaping, og data får en stadig større økonomisk verdi. Derfor forsøker mange aktører nå å få kontroll på det digitale gullet.

Svekket norsk bærekraft med Klimakur 2030

Et samlet norsk landbruk stiller seg bak målet om å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. Kjøtt- og eggbransjen er imidlertid opptatt av at utslippsreduksjonen ikke må gå på bekostning av norsk matsikkerhet og selvforsyning. 

Jordbruksavtalen 2020 er klar

- KLF er glad for at avtalepartene i et år der vanlige jordbruksforhandlinger var umulig, kom fram til en forenklet jordbruksavtale på viktige området.

KLF med koronaråd til regjeringen

Denne uken var KLF invitert til Olaug Bollestad for å komme med innspill til regjeringens arbeid for «Norges vei ut av koronakrisen».

Ber handelen om utsatt prisfrist

KLF frykter et særdeles uryddig forhandlingsklima om ikke fristen for å melde prisendringer utsettes.

Ledig stilling på kvalitet- og mattrygghet

En svært spennende stilling innenfor fagfeltet kvalitet- og mattrygghet er nå ledig i KLF.

Status - kjøttbransjen i koronakrisen

KLF har spurt en fjerdedel av bedriftene om konsekvensene av koronakrisen. 40 bedrifter med 10 milliarder i omsetning og 2700 ansatte har kommet med innspill.

Oppfordrer handelen til forutsigbarhet

Frykten vår er at vi vil oppleve salg i «rykk og napp» de neste månedene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

– En henstilling fra hjertet!

I et brev til medlemmene oppfordrer styreleder i KLF, Ståle Gausen og adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen, til at medlemsbedriftene nå skal ha en lav terskel både for å spørre konkurrenter om hjelp, men også for og gi hjelp.

Kontakt

svein-erik-2014

Svein-Erik Eide

Sjef kommunikasjon og medlemskontakt

Tlf: 905 29 988

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser