Du er her: Forsiden / Aktuelt / Ikke dramatisk regjeringsplattform

Ikke dramatisk regjeringsplattform

Torsdag 17. januar kom regjeringsplattformen fra Høyre, FrP, Krf og Venstre. Plattformen bærer tydelig preg av at KrF har fått gjennomslag for sin politikk, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mona Lindseth (V).

- Det er sjelden vi ser så konkrete rammer og føringer for hva som kan skje og ikke kan skje, sier Juul-Hansen.

KLF er fornøyd med at alle bærebjelkene som importvernet, jordbruksavtaleinstituttet, systemene for markedsregulering, står fast.

- Vi er også glade for at regjeringen har gått bort fra vedtaket om at Opplysningskontorene ikke kunne finansieres med omsetningsavgift. Dagens plattform åpner for at finansieringen kan fortsette som i dag.

Juul-Hansen er derimot betenkt over hvor detaljert gjennomføring av markedsbalansering, og samvirkets rolle i dette, omtales i plattformen.

- Vi hadde håpet på noe større grad av fleksibilitet i hvordan reguleringen kan gjennomføres. Med bortfall av eksportstøtte og større krav til regulering av det norske markedet, er det viktig med løsninger som åpner for at alle aktører kan bidra på like vilkår for å oppnå balanse.

- Det blir for enkelt å tro at samvirke fremover vil kunne balansere markedet alene. Plattformen burde åpent opp for alternative løsninger, sier Juul-Hansen.

Hele plattformen finner du på KrFs nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser