Du er her: Forsiden / Aktuelt / KLF ber LMD om å sikre nok norsk kylling

KLF ber LMD om å sikre nok norsk kylling

Da Nortura i mars søkte Statens landbruksforvaltning om nedsatt tollsats for kylling for å dekke etterspørselen var KLF negative til det. Vi meddelte SLF at vi ikke så det som hensiktsmessig at en manko på under en prosent skulle utløse nedsatt toll og kyllingimport.

KLF mente at en i stedet burde redusere kyllingkjøtt-lagrene, og legge til rette for en kjapp økning av den norske produksjonen.

Les KLFs innspill til Norturas søknad til Statens landbruksforvaltning(SLF) om administrativ tollnedsettelse

KLF spilte også inn at nødvendig økning kunne oppnås på kort varsel med en midlertidig utvidet konsesjonsgrensene for kylling. Om nødvendig kombinert med import av rugeklare egg, som er et langt bedre alternativ enn import av kylling.

Statens landbruksforvaltning har nå sagt nei til import, men har ikke fulgt opp de nødvendige forutsetningene. Vi oppfatter signalene dithen at de ikke vurderer at den type beslutninger er innenfor deres mandat.

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Bjørn-Ole Juul-Hansen

KLF har derfor sendt brev til Landbruks- og matdepartementet med oppmoding om snarest å iverksette tiltak som sikrer at norsk kyllingproduksjon også på kort sikt kan dekke de norske forbrukeres etterspørsel.

Les KLFs brev til Landbruks- og matdepartementet sendt 18. april.

- Vi vil gjøre alt for å unngå tømte lagre og kjøledisker tomme for kylling, sier adm. dir Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser