Du er her: Forsiden / Aktuelt / - Mindre kjøttbedrifter bør gripe muligheten

- Mindre kjøttbedrifter bør gripe muligheten

Nortura melder i sin årsberetning at de skal forenkle og spisse sortimentet sitt fremover. Over halvparten av varene skal ut av produksjon. Nå skal bestselgere, varer med god inntjening og nyheter prioriteres.

Nå har små og mellomstore kjøttbedrifter en unik mulighet til å ta over leveransene på mindre serier og nisjeprodukter, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen.

- Slik jeg vurderer det, er det for Norturas del en viktig og riktig beslutning, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. - Jeg vet mange av våre medlemmer, spesielt de små og mellomstore bedriftene, står klare til å fylle tomrommet som nå oppstår. De kjenner sin besøkstid og kommer til å jobbe tett opp imot handelen for å kapre hylleplass og listing fremover.   

I årsmeldingen for 2018 som kom 14.02.2019 står det: Nortura har i dag for mange produkter som kun utgjør en marginal del av selskapets omsetning og inntjening, kompleksiteten dette genererer driver kostnader i for stor grad. Opprydding, sanering og forenkling av varesortiment skaper store muligheter for effektivisering gjennom hele verdikjeden, både hva gjelder administrasjon og produksjon og logistikk.» 

Les Norturas årsmelding for 2018 her

- Av de over 2300 enkeltvarene som Nortura produserer, står om lag 340 varer for over 80 prosent av salget. I den andre enden står nær 1100 varer for bare 1 prosent av salget, sier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i et utvidet eierbrev fra Nortura. 

Ifølge Svendsen skal Nortura nå redusere antallet produkter fra 2300 til rundt 1000. Det vil gi rom for effektivisering, både innen administrasjon, produksjon og logistikk, i tillegg til å redusere svinn. Effektiviseringen skal gi effekt i slutten av 2019. 

Bedret resultat for Nortura i 3.tertial (bladet.kjøttbransjen.no - 14.02.2019)

Juul-Hansen tror sortimentet i dagligvare vil endre seg fremover, men også innen hotell, restaurant og catering vil Norturas spissing få konsekvenser for leveransene. Samvirkeselskapet vil selvsagt fortsatt kjempe om de store kontraktene, men KLF-bedriftene står nå sterkt med nisjeprodukter som Nortura ikke lenger kommer til å tilby i sitt sortiment.  
- Privat kjøttbransje representerer konkurranse og mangfold i det norske kjøttmarkedet, og nå har små og mellomstore kjøttbedrifter en unik mulighet til å ta over leveransene på mindre serier og nisjeprodukter til Horeca lokalt og regionalt.  

For de største KLF-bedriftene og for de mellomstore som har få produkter men med stort volum, er ikke Norturas forenkling av varesortimentet nødvendigvis positivt.
- Fremover tror jeg våre største medlemsbedrifter vil møte et Nortura som er enda mer effektive på volumproduksjon og det er selvsagt utfordrende, sier Juul-Hansen.

Nøkkelord: nortura
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser