Du er her: Forsiden / Aktuelt / Resistente bakterier funnet i fjørfeprodukter

Resistente bakterier funnet i fjørfeprodukter

Mattilsynet og Veterinærinstituttet melder at det er påvist E. coli-bakterier resistente mot antibiotika av typen kinoloner i norske fjørfeprodukter.

Veterinærinstituttet har tatt i bruk mer sensitive metoder for å påvise slik resistens.

Kinolonresistente bakterier funnet i fjørfeprodukter (animalia.no 24.06.2014)

Foreløpig vet man lite om denne typen resistens i det norske samfunnet, om den sprer seg til mennesker og hvilken betydning den i så fall har hos mennesker.

Funn av antibiotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt (mattilsynet.no – 24.06.2014)

Funn av kinolonresistente E. coli i fjørfekjøtt (veterinaerinstituttet.no - 24.06.2014)

Det er også usikkert hvordan kinolonresistens har kommet inn i norsk fjørfeproduksjon. Norsk fjørfe har god helsestatus og det brukes generelt svært lite antibiotika i norsk husdyrproduksjon.

Fjørfenæringen mener det er behov for en kunnskapsheving om denne typen resistens i Norge.

E. coli drepes av varmebehandling allerede ved 60 grader C. Dette gjelder også de resistente bakteriene. Forekomsten av resistente bakterier i fjørfeprodukter vil derfor ikke spre seg til mennesker hvis anbefalte rutiner for hygiene ved matlaging blir fulgt.

Les mer om det nye funnet på Animalias nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser