Du er her: Forsiden / Aktuelt / Slaktehygiene småfe: Bransjen ønsker samarbeid

Slaktehygiene småfe: Bransjen ønsker samarbeid

Norsk kjøttbransje har mottatt rapporten om slaktehygiene småfe som Mattilsynet har offentliggjort i dag. Rapporten konkluderer med at slaktehygienen for småfe fortsatt ikke er god nok i Norge.

- Kjøttbransjen verdsetter den jobben Mattilsynet har gjort og de anmerkninger de har kommet med i rapporten. Det viktigste for kjøttbransjen er å produsere trygg mat og få en felles forståelse av hva som skal til for å oppnå dette. Det brukes store ressurser på å sikre en god slaktehygiene i hele bransjen. Mattilsynet er for oss en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet, sier fagdirektør i Animalia, Ole Alvseike.

Pressemelding fra mattilsynet: Slaktehygienen for småfe må bli bedre

Kjøttbransjen foreløpige kommentarer til Mattilsynets rapport
Kjøttbransjen verdsetter Mattilsynets kritiske anmerkninger og påvisning av objektive avvik. Det enkelte slakteri og bransjen vil gå inn i materialet og analysere forbedringspunkter knyttet til påleggene som Mattilsynet har gitt.

Det er meget positivt at Mattilsynet, gjennom slike tilsynsprosjekter, også legger vekt på å samordne egne aktiviteter og reaksjoner overfor slakteriene slik at tilsynet slik blir mer enhetlig.

Kjøttbransjen er glad for at Mattilsynet har funnet bransjens retningslinjer nyttig som delgrunnlag for tilsynskampanjen. Retningslinjen er den norske bransjens egne tiltak som utfyller gjeldende offentlig regelverk. Retningslinjer fra 2007 er nå justert i tråd med erfaringer og forskningsstudier som er gjennomført for å evaluere tiltakene. Bransjen vil gjerne ha tettere samarbeid med Mattilsynet om oppfølgningen i slakterier.

Norsk kjøttbransje er aktivt deltaker i forskning på fagfeltet. Arbeidet med å utvikle, kritisk vurdere og iverksette effektive tiltak vil fortsette. Vi mener at hygienen og tryggheten minst er på høyde med land det er naturlig å sammenligne seg med.

Kjøttbransjen tar gjerne imot Mattilsynets invitasjon til samarbeid om slaktehygiene. Vi vil etter beste evne bidra til risikobaserte og kostnadseffektive tiltak.

Les mer på Mattilsyntes nettsider

Noen presseklipp:
Refser slaktehygienen i Norge (NRK 05.08.2013)
Fare for tarmbakterier i fårekjøtt (NTB 05.03.2013)
Seks av ti slakterier slurver med hygienen (Nationen 05.03.2013)

Pressekontakt: Ole Alvseike, fagdirektør kvalitet og foredling, Mobil: 916 84 143

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser