Du er her: Forsiden / Bransjeavtaler

Bransjeavtaler

Mottaksgaranti

Formålet er å i gi bønder som ønsker å levere til et privat slakteri en sikkerhet for at det alltid skal være et slakteri som vil motta slaktedyrene. De private slakteriene som slutter seg til ordningen gir gjennom avtalen en kollektiv garanti for dette. De private slakteriene har en felles interesse i at den private slakteandel er så stor som mulig.

Bransjeretningslinje spekemat

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

Bransjeretningslinje Hygienisk råvarekvalitet

Mattilsynet og bransjen (Animalia, Nortura og KLF), er blitt enige om den nye bransjeretningslinjen Hygienisk råvarekvalitet. Den er utformet for å sikre råvarenes hygieniske kvalitet og dermed redusere risikoen for utbrudd av sjukdom forårsaket av bakterier overført med kjøtt. Den erstatter den tidligere retningslinjen om todelt varestrøm.

Frivillig merkeordning for kjøtt og kjøttprodukter

I 2002 innførte KLF en frivillig merkeordning for opphavsmerking av kjøtt og kjøttprodukter. Formålet med ordningen var ”å samordne merking av kjøtt og kjøttprodukter som produseres av medlemmer i KLF slik at forbrukere og detaljister skal kunne se i hvilket land kjøttråstoffet er slaktet.”

Matkjedeinformasjon

Dyr som sendes til slakt skal følges av relevant informasjon. Her finner du egenerklæringsskjema som skal fylles ut av bonden og følge med kjøreseddelen.

Driftskreditt

Bønder har mulighet til å være med i Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket - privatordningen.Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har inngått avtale med Den Norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge for at bøndene skal oppnå rimeligere driftskreditt.

Bransjeretningslinje for egg

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg håndtering av egg. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser