Du er her: Forsiden / Bransjeavtaler / Bransjeretningslinje spekemat

Retningslinje for trygg produksjon av spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat

Formålet med bransjeretningslinjen er å bidra til trygg produksjon av norske spekepølser, utbenet spekemat og hel spekemat. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, praktiske utdypinger av regelverket, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis.

Retningslinjen er forpliktende for alle virksomheter som tilslutter seg skriftlig. KLF skal påse at medlemsbedriftene som slutter seg til avtalen etterlever den. Bedriften er forpliktet til å rette opp eventuelle avvik fra denne avtalen. Virksomhetene kan når som helst skriftlig trekke sin tilslutning til retningslinjen ved å sende melding til KLF.

KLF utpeker revisorer til å revidere og føre stikkprøvebasert tilsyn med retningslinjene i tilsluttede virksomheter. Virksomhetene plikter å legge til rette for revisors arbeid. Revisjon vil etter avtaleinngåelse gjennomføres, og kostnader forbundet med revisjon belastes bedriften.  KLF og ev Animalias bransjestyre kan utelukke tilsluttede virksomheter for vesentlige brudd på retningslinjen.

Har du spørsmål, kontakt mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF, Mette Juberg mette@kjottbransjen.no  eller mobil 90 10 34 55

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 03.02.2016 for trygg produksjon av spekevarer.

Følgende KLF-bedrifter har sluttet seg til retningslinjen for trygg produksjon av spekepølser, utbeinet spekemat og hel spekemat:
Grilstad AS avd Tind
Toma Mat AS
Røros slakteri AS
Orkla Foods Norge AS avd Vossafår
Grilstad AS avd Trondheim
A. Strøm-Larsen AS
Grilstad AS avd Stranda

Les mer på Animalias hjemmesider

Tilslutningsavtale til den norske kjøttbransjens retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat (pdf)

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser