Du er her: Forsiden / FoU

FoU

En av KLFs oppgaver er å bidra til at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige områder for medlemsbedriftene. Vi bruker derfor betydelige midler på prosjekter knyttet til mattrygghet, kosthold og helse. KLFs deltakelse vil sikre at alle medlemmer får rask tilgang til de fremkomne resultatene.

Koksidiostatika-fri kyllingproduksjon 2015-2018

Målet med prosjektet er å utvikle optimale metoder for oppal av robuste verpehøner som er best mulig tilpasset eggproduksjon i aviarier og innredede bur.

Hygenea 2015-2018

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land.

Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger 2014-2017

Optibiff-prosjektet vil fremskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon gjennom optimalisering av driftsopplegg og avlsmessig fremgang i norske ammekubesetninger.

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer 2014-2017

Kyllingproduksjonen er intensiv og omvandler effektivt fôrressurser til kjøtt. Kjøttet er magert, og har hatt sterk forbruksøkning de siste årene.

Vannbinding 2014-2017

Dette er et 4-årig prosjekt som skal se på hvilke faktorer som påvirker kjøttets vannbindingsevne.

Optimale oppalsforhold for unghøner til eggproduksjon 2012-2016

Målet med prosjektet er å utvikle optimale metoder for oppal av robuste verpehøner som er best mulig tilpasset eggproduksjon i aviarier og innredede bur.

Selenbehov i norsk svineproduksjon 2014-2016

Svinenæringen ønsker et vitenskapelig basert svar på dagens selenbehov hos gris da dagens maksimale seleninnhold i fôr til gris er basert på eldre studier.

Identifisering av det sunneste storfekjøttet 2013-2016

Kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom rødt kjøtt og tarmkreft på alvor og har gått sammen om et stort prosjekt.

Kontroll av Listeria monocytogenes 2012- 2015

Målet er å redusere forekomsten av Listeria monocytogenes i kjøttprodukter. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt. To produktgrupper er i fokus: Spiseklare produkter som ikke varmebehandles av forbrukeren og såkalte utilsiktet spiseklare produkter.

Skader og transportdød hos slaktekylling 2011-2014

Prosjektet skal identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet.

Kontakt

Karl Kristian nett

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær

Tlf: 488 65 080

Bjørn-Ole Juul-Hansen pass 18 kb

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Administrerende direktør

Tlf: 913 59 382

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser