Du er her: Forsiden / FoU / Hygenea 2015-2018

Hygenea 2015-2018

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land.

I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

En slik risikokategorisering vil kunne brukes av slakteriene som dokumentasjon og benchmarking mot nye og eksisterende markeder og av EFSA (European Food Safety Authority) og nasjonale matmyndigheter som en indikasjon på relativ hygiene hos de forskjellige slakteriene.

Animalia er prosjekteier og samarbeider med KLF, Fatland AS, Furuseth AS, NoriDane Foods AS, Nortura og NHO Mat og Landbruk i tillegg til NMBU, Veterinærinstituttet, Landbrug og Fødevarer i Danmark og Universitetet i León i Spania. Syv norske og et utvalg slakterier i Tyskland, England, Spania og trolig også Danmark er med i prosjektet.

Les mer på Animalias nettsider

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser