Du er her: Forsiden / FoU / Identifisering av det sunneste storfekjøttet 2013-2016

Identifisering av det sunneste storfekjøttet 2013-2016

Kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom rødt kjøtt og tarmkreft på alvor og har gått sammen om et stort prosjekt.

Fokuset er å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille storfekjøtt av beste ernæringskvalitet. Tilnærmingen vil først være å kartlegge dagens variasjon i sammensetning av kommersielt storfekjøtt. Dette vil en gjøre ved å måle variasjon i fettsyresammensetning, mineraler, vitaminer samt utvalgte pro- og antioksidanter.

Ulike typer kjøtt skal “fordøyes” i forsøk se etter potensielt karsinogene stoffer. En stiller også spørsmålet om det er mulig å fremprovosere tarmkreft.

Målet med prosjektet er å utvikle fôr til storfe som leder til et sunnere storfekjøtt.

Deltakere i prosjektet er Universitetet for miljø og biovitenskap Inst. for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - NMBU, Fakultet for biovitenskap og veterinærmedisin - NMBU, Nofima, Animalia, Matprat-Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Nortura SA, KLF.

Les mer om prosjektet på NMBU sine nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser