Du er her: Forsiden / FoU / Kontroll av Listeria monocytogenes 2012- 2015

Kontroll av Listeria monocytogenes 2012- 2015

Målet er å redusere forekomsten av Listeria monocytogenes i kjøttprodukter. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt. To produktgrupper er i fokus: Spiseklare produkter som ikke varmebehandles av forbrukeren og såkalte utilsiktet spiseklare produkter.

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) fra Norges forskningsråd, og vil kobles opp mot  andre prosjekter med liknende problemstillinger relatert til oste- og lakseindustrien.

Prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), Jordbruksavtalen, kjøttbransjen og renholdsbransjen. Nortura SA er prosjektansvarlig og prosjektet er ledet av Nofima. Andre samarbeidspartnere er KLF, Grilstad AS, Lilleborg, ISS Facility Services, Veterinærinstituttet og NHO Mat og landbruk.

Les mer om Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter på Nofimas nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser