Du er her: Forsiden / FoU / Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger 2014-2017

Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger 2014-2017

Optibiff-prosjektet vil fremskaffe forskningsbasert kunnskap for økt storfekjøttproduksjon gjennom optimalisering av driftsopplegg og avlsmessig fremgang i norske ammekubesetninger.

De praktisk anvendbare resultatene for produsenter, rådgivning, industri og undervisning vil bli lagt vekt på.

Strukturendringer i melkeproduksjonen og svak vekst i ammekuantallet har bidratt til en nettoreduksjon i antall mordyr på ca. 25 000 kyr det siste tiåret. Engrossalget av storfekjøtt har økt betydelig med en foreløpig topp på 97 tusen tonn i 2012, sammenfallende med den laveste nasjonale produksjonen på 20 år.

Verdien av importvolumet samme år tilsvarte ca. 900 millioner NOK i tapte inntekter for næringen. Norsk storfekjøtt er sterkt etterspurt i innenlandsmarkedet. Dette, sammen med politiske føringer om økt selvforsyningsgrad, har økt behovet for tiltak for å reversere den negative trenden.

Produksjonsøkningen må i stor grad komme fra ammekubesetningene, som i dag er preget av suboptimal produktivitet. Økt effektivitet og bedret produsentøkonomi henger nøye sammen.

Resultatene fra de ulike arbeidspakkene skal sammenstilles i en helhetlig vurdering av sentrale produksjonsfaktorer og driftsmodeller som har størst effekt på produktivitet og økonomi i besetninger med ulik ressurstilgang. Dette skal presenteres i en praktisk anvendbar ”pakke” som kan benyttes i rådgivning og undervisning.

Samarbeidspartnere: NMBU, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Geno SA, TYR, Animalia, Sveriges lantbruksuniversitet, MTT Agrifood Research Finland, Satafood Development Association

Les mer om prosjektet på Landbruksdirektoratets nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser