Du er her: Forsiden / FoU / Optimale oppalsforhold for unghøner til eggproduksjon 2012-2016

Optimale oppalsforhold for unghøner til eggproduksjon 2012-2016

Målet med prosjektet er å utvikle optimale metoder for oppal av robuste verpehøner som er best mulig tilpasset eggproduksjon i aviarier og innredede bur.

Fjørfenæringen står ovenfor alvorlige dyrevelferdsmessige og økonomiske utfordringer når det gjelder forbud mot tradisjonelle bur etter 2012. Produsenter som i dag bruker aviarier eller innredede bur opplever at hønene har problemer med fryktsomhet, stress, fjørhakking og fjørtap, og vansker med å bruke tilgjengelige ressurser (fôr, vann, vagler og redekasser) under oppal og i produksjonsperioden. 

Oppalsprosjektet-prosjektet vil gjennom kartlegging, utprøving, og praktiske og grunnleggende forsøk gi konkrete løsningsforslag, og en dypere forståelse av årsaken til problemene.

KLFs ansvarlige for fjørfe sitter i styrings- eller prosjektgruppen.

Prosjektdeltakere er Norges veterinærhøgskole i samarbeid med Animalia, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura SA, Norsk fjørfelag, Kyllingprodusentenes landslag, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Veterinærinstituttet samt andre spesialister i Norden, Østerrike, Nederland og USA.

Les mer om prosjektet på Landbruksdirektoratets nettsider.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser