Du er her: Forsiden / FoU / Skader og transportdød hos slaktekylling 2011-2014

Skader og transportdød hos slaktekylling 2011-2014

Prosjektet skal identifisere risikofaktorer for skader og dødelighet hos slaktekylling for å utvikle forebyggende tiltak i vekstperioden, under plukking, ved transport og ved håndtering på slakteriet.

Ved grundig gjennomgang og analyser av så vel eksisterende som nye data rundt transport, vil det være mulig å avdekke faktorer av betydning for dødelighet under transport til slakteri. Disse faktorene vil en kunne ta hensyn til under transport for å bedre dyras velferd. På grunnlag av resultatene i prosjektet tas det sikte på å videreutvikle rutiner for stell og fôring av dyra som fremmer god kondisjon og god skjelettdannelse. Dette vil forebygge skader under videre håndtering.

Prosjektdeltakere er Animalia, Nortura SA, KLF, Norsk kylling, Felleskjøpet fôrutvikling, Norilia, NVH, Veterinærinstituttet. KLFs ansvarlige for fjørfe sitter i styrings- eller prosjektgruppen.

Gå til prosjektets nettside hos Animalia

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser