Du er her: Forsiden / FoU / Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer 2014-2017

Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer 2014-2017

Kyllingproduksjonen er intensiv og omvandler effektivt fôrressurser til kjøtt. Kjøttet er magert, og har hatt sterk forbruksøkning de siste årene.

Velferd i slaktekyllingproduksjonen har kommet på dagsorden i takt med økende forskningsbasert kunnskap om dyrevelferd og fokus fra samfunnets side.

Prosjektets hovedmål er å identifisere og validere indikatorer egnet for løpende oppfølging av dyrevelferden i slaktekyllingproduksjonen. Vurdering av termografi av tråputer og miljøberikelser er også en del av prosjektet.

Prosjektdeltakere er Animalia, NMBU, Nortura SA, KLF samt samarbeidspartnere i Nederland, Sverige og Finland.

KLFs ansvarlige for fjørfe sitter i styrings- eller prosjektgruppen.

Prosjektets nettside legges på når den er klar

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser