Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten

Kjøtt & Eggprodusenten

Lokalmat-suksess på Jevnaker

På hver sin side av Randsfjorden ligger de to lokalmatprodusenten Hadeland Viltslakteri og Ask, på Ask Gård. Begge produserer kjøttvarer og lever godt i nærheten av hverandre.

Røroskjøtt vinner på høy kvalitet og design

Den nye pakningsidentiteten for Røroskjøtt har bidratt til å øke omsetning med rundt 10 millioner kroner. Nylig ble det nye pakningsdesignet hedret med sølvmedalje i en høythengende designkonkurranse.

Kombinerer kylling og mink-produksjon

Kyllingbonde Kjell Hodne på Klepp nøyer seg ikke bare med slaktekylling på gården. Han satser i tillegg på mink og den kombinasjonen fungerer utmerket.

Fatland Jæren med nytt slaktefjøs

Fatland Jæren AS har bygd nytt slaktefjøs til 82 storfe, og installert nytt avlivingssystem. Total investering er på ca. 10 millioner kroner.

– Dyrevelferd må kommuniseres bedre

Dyrevelferd har lenge blitt løftet fram som et betydelig salgsargument og ikke minst viktig konkurransverktøy. Dyrenes velferd fra fødsel til slakt, kan i framtiden få en sterkere betydning for forbrukernes forbruk av kjøtt.

– Storfekjøtt ikke årsak til klimaproblemer

– Sammenhengen mellom storfe-produksjon og miljøproblemer knyttet til utslipp av klimagasser, er betydelig overdrevet. Det må være andre forhold som spiller inn.

Resistens: Norsk kylling friskmeldes

Tirsdag 22. september overleverte Veterinærinstituttet årets NORM-VET-rapport om status for antibiotikaforbruk og resistens blant dyr i Norge til Mattilsynet.

Innfører krav om RFID-merking av storfe

Storfenæringa, det vil si kjøttbransjen i samarbeid med meierisiden, innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk.

Tøff start for Rakkestadprodusent

Hos Magne og Saula Ringstad i Rakkestad i Østfold er det fullt belegg av spedgris i alle fødebinger og det er kamp om juret for de fleste grisene.

MRSA – hvem skal ta regningen?

Spredning av MRSA er et problem for folkehelsa, ikke for svineproduksjonen. Mens infeksjon med MRSA hos mennesker er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom gjør den ikke grisen syk, og svinekjøttet er trygt å spise.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser