Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Aktuelt / Biogass også lønnsomt for gårdsbruk

Biogass også lønnsomt for gårdsbruk

Forskere ved Høgskolen i Telemark har knekket koden: Nå kan biogass bli lønnsomt også på gårdsbruk.

Etter mange års forskning har professor Rune Bakke lykkes med å utvikle et biogassanlegg for enkeltgårdsbruk.

Biogassanlegg er pr. i dag mest aktuelt i stor skala, ofte som en del av en kommunes avfallshåndtering. I Oslo drives for eksempel en stor del av bussparken på biogass produsert av matavfall og kloakk fra byens befolkning. Tidligere var det vanskelig å komme under 2,5 til 3 millioner kroner for et gårdsanlegg. Men nå har forskere ved Høgskolen i Telemark, nylig innfusjonert i Høgskolen Sørøst-Norge (HSN), knekket koden og utviklet en langt rimeligere løsning.

UNDER ÉN MILLION KRONER
– Medregnet nødvendig infrastruktur på gården kommer vårt anlegg på under millionen. Forutsatt en viss produksjonsstørrelse blir biogass på denne måten lønnsomt på enkeltbruksnivå. Forutsetningen er at tilskudd avtalt over Jordbruksavtalen opprettholdes, dvs. 40 prosent av investering samt årlig tilskudd tilsvarende ca. 60 kr pr. tonn bløtgjødsel, understreker professor Rune Bakke.

I samarbeid med forsker Jon Hovland ved forskningsstiftelsen Tel-Tek og selskapet Waterment AS i Porsgrunn har Bakke utviklet et anlegg som vekker såvel nasjonal som internasjonal anerkjennelse. Prosjektet er nå inkludert i et større forskningsprosjekt på biogass i EU.

HÅPER PÅ FIRE NYE PILOTER I 2016
– Foreløpig har vi satt opp ett første fullskala pilotanlegget hos og i samarbeid med grisebonde Sondre Skoglund utenfor Porsgrunn. En pilot til er under oppstart på Jæren og vi håper å få opp fire nye piloter i løpet av året. Interessen er stor og vi vil velge ut nye pilotbruk med en litt annen type produksjon enn hos Skoglund som driver en relativt stor smågrisproduksjon som til sammen gir 3000 m3 gjødsel som «råvare» til biogassanlegget. Tanken er å vinne erfaring fra litt forskjellige driftsforhold.

EKSPORT NESTE?
– På lengre sikt kan vår teknologi også bli aktuell også for andre land. Vi vet at reaktoren fungerer godt for norske forhold, mens enhetene er større og driftsformene annerledes i for eksempel Danmark som trolig er det mest modne markedet for våre prosesser. Vi tror det teknisk vil fungere like bra som i Norge, men dette er noe vi skal teste ut gjennom EU-programmet, forteller en svært optimistisk Bakke.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser