Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Aktuelt / NMBU viser vei på SIMA i Paris

Norske studenter viser vei i morgendagens landbruk

Ti masterstudenter fra NMBU (Norges miljø- og bio-vitenskapelige universitet på Ås) er invitert til å delta i SIMA-messens internasjonale skole-konkurranse om fremtidig landbruksteknologi i Paris.

Landbruksroboter vises frem for 250.000 besøkende på SIMA i Paris. - Foto: NMBU, Robotics and Control

Studentenes visjoner om roboter i fremtidens landbruk, vil bli presentert i en egen del av programmet «Innovation first! by SIMA». Teamet fra Ås blir ledet av førsteamanuensis Pål Johan From, som har en doktorgrad
i robot-teknologi og er forskningsleder ved NMBU. SIMA 2017 er en av verdens ledende internasjonale fagmesser for landbruksmaskiner og husdyravl. Messen arrangeres for 77. gang fra 26. februar til 2. mars 2017, og det blir lagt særlig vekt på fremtidens miljøutfordringer. SIMA 2017 omfatter både dagens og morgendagens teknikker og utstyr.

ROBOTER
De norske studentene stiller i kategorien «Roboter: morgendagens førerløse traktor», og møter konkurrenter fra flere land. Konkurransen er bygget opp rundt fire hovedtemaer og har som mål å kartlegge hvordan landbruket kan bli drevet om ti år. De andre temaene er digitale styringsmodeller, økologisk økonomi, og nye metoder for utvikling av planter og husdyravl med hjelp av data. Deltakelsen i konkurransen vil sette Norge og universitetet på det internasjonale kartet når det gjelder forskning for morgendagens landbruk.

INDUSTRI MØTER FORSKNING
Landbrukets maskinindustri møter den akademiske verden i SIMAs konferanseprogram. «Økologisk intensivt landbruk: en inspirasjon for innovasjon av utstyr og systemer» er tittelen på den første i en årlig konferansesyklus, arrangert i samarbeid med AXEMA (organisasjon for produsenter av landbruksutstyr i Europa), og EurAgEng (foreningen av europeiske ingeniører og forskere innen landbruk og biosystemer). Hensikten er å skjerpe interessen for vitenskapelig og teknisk landbruksutstyr, fremme utviklingen av relevant utstyr, og inspirere studenter til å engasjere seg i konsulentvirksomhet og tekniske tjenester.

ALLE TYPER GÅRDSBRUK
SIMA har som mål å tilby konkrete løsninger på de utfordringene dagens bønder står overfor. Fagfolkene som møtes på messen, skal finne tilbud, hjelp og ideer til å utvikle nye bærekraftige og mer effektive måter å drive landbruk på. Messen henvender seg til hele registeret av gårdsbruk, små, middelstore og store, og dekker alle driftskategorier.

NØKKELTALL LANDBRUKSROBOTER

  • Verdensmarkedet for landbruks-roboter vil ha en antatt verdi på 16,3 milliarder dollars, eller rundt 96 milliarder norske kroner innen 2020
  • Rundt 20 laboratorier verden over arbeider med utvikling av robot-teknologi for landbruket
  • Landbruket er verdens nest største marked for robot-tjenester
  • En undersøkelse som omfattet 660 driftsledere i landbruket viser at antall roboter for melking og foring vil øke med mellom fem og elleve prosent de neste fem årene.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- og Eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser