Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Faglig

Faglig

Hva foretrekker sauen å ligge på?

I Norge er det vanlig å holde sauene inne i tette fjøs hele vinteren. Sauen ligger 60–70 prosent av døgnet, og det er viktig med underlag som sikrer dyrevelferden.

– Gard og slakteri må samarbeide tett

Dei siste to åra har dyretransportnæringa opplevd at produsentane har blitt meir opptatt av dyrevelferd og dyretransport. Mange produsentar er usikre på kor grensa går for til dømes brokk, halthet og sår.

Storfekjøttkontrollen gir full kontroll

Roy Engelsvoll er heltidsbonde med ammeku og gris. Han har vært med i Storfekjøttkontrollen i mange år, og er full av glød og engasjement for produksjonen. Guro Hansen, rådgiver på storfe hos Fatland, stikker gjerne innom hos Engelsvoll for å slå av en prat og gi gode råd.

Handter dyra rett før slakting!

Rett handtering av dyra før slakting er svært viktig for dyrevelferd og kjøttkvalitet. Det er også avgjerande for at bonden skal unngå at dyra taper vekt.

Hva er klassifisering?

Klassifisering er et takstsystem og innebærer en inndeling av slaktene i grupper ut fra definerte kvalitetsnormer. I systemet har vi tre sorteringskriterier: kategori, klasse og fettgruppe.

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser