Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Faglig / – Gard og slakteri må samarbeide tett

– Tettare samarbeid mellom gard og slakteri nødvendig

Dei siste to åra har dyretransportnæringa opplevd at produsentane har blitt meir opptatt av dyrevelferd og dyretransport. Mange produsentar er usikre på kor grensa går for til dømes brokk, halthet og sår.

For å sikre god velferd i samband med transport, er det det viktig at bonden har vent dyra til handtering, flytting og transport.
Bransjeoversikt

Annonser