Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Leder / Mer kjøtt direkte fra bonde til forbruker

– Mer kjøtt direkte fra bonde til forbruker

Leder nr. 01 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Mer og mer av det kjøtt som selges i dag, går direkte fra bonde til forbruker.

Etter at dyrene har blitt slaktet ved et av landets mange slakterier, overtar bonden selv distribusjon og salg av kjøtt. Ja, mange produsenter/bønder har også fått på plass produksjonsfasiliteter som gjør at kjøttet kan videreforedles til gode produkter. Trenden har vi sett internasjonalt de siste årene og nå ser vi samme utvikling her hjemme.

I denne utgaven av Kjøtt- & Eggprodusenten, presenterer vi en modell for hvordan dette kan organiseres rent praktisk. En dyktig kjøttskjærer tar imot slaktet fra slakteriet (i dette tilfellet Furuseth) og skjærer slakteskrotten ned i tråd med bondens ønsker og behov. Selvsagt er det forbrukeren som gir input til bonden, men det fungerer.

KLF tilbyr egen nettbutikk-løsning for medlemmene.

Poenget er at denne type virksomhet skaper merverdi i alle ledd. I for mange år er det dagligvarekjedene som har sittet igjen med brorparten av denne merverdien. Nå ser vi en utvikling der bonde, slakteri og skjæreavdeling – gjerne utenfor slakterier som i dette tilfellet – får mer glede av verdien et slakt genererer gjennom verdikjeden.

På farens gårdsbruk i Ås i Akershus har Morten Kjus etablert en liten, men moderne skjærehall hvor han nærmest med kirurgisk presisjon deler opp slaktet i både tradisjonelle og nye stykningsdeler. Alt etter hva hans oppdragsgiver i bondeleddet ønsker. Resultatet er at en større andel av slaktet blir forvandlet til stykningsdeler med en relativt høy verdi. Med andre ord mindre kjøttdeig. Og som Kjus selv sier i reportasjen: Slikt blir det bærekraft ut av.

skillelinje orange

 

Norsk kjøttproduksjon er klimavennlig

Nyere forskning fra NMBU viser at norsk kjøttproduksjon er blant de mest klimavennlige i verden. Norge har en såkalt «kombiku» som produserer både kjøtt og melk. Den norske grisen er dessuten meget fôreffektiv. Vi er i første rekke når det gjelder god og målrettet avl. Brede avlsmål, med stor vekt på fruktbarhet og dyrehelse, har gjort norske husdyrgener attraktive i et internasjonalt marked.

En myndighetsstyrt støtte- og avgiftspolitikk som vil gjøre det vanskeligere å produsere kjøtt i Norge, er derfor et feil veivalg. Det vil opplagt ikke redusere de globale klimagassutslippene. Spiser vi like mye kjøtt som før, vil kjøttproduksjon flyttes til land som produserer kjøtt mindre klimavennlig og med dårligere dyrevelferd enn hva vi gjør i Norge. I en situasjon med for lite storfekjøttproduksjon her til lands, er det derfor mer fornuftig å stimulere til at norske bønder øker produksjonen av storfekjøtt.

Det norske jordbruksarealet brukes hovedsakelig til å produsere fôr. For å utnytte det ressursgrunnlaget vi har, trenger vi både småfe og storfe. Det er ikke et mål at verken den norske befolkningen eller i andre deler av verden skal spise mest mulig kjøtt. Når det er sagt, er det mer fornuftig å produsere kjøtt i Norge enn de aller fleste land vi kan sammenligne oss med. 

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- & Eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser