Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling

Levende dyr, slakt og foredling

For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er bonden langt mer enn en råvareprodusent. Bonden er vår viktigste partner for å kunne produsere et mangfold av høykvalitetsmatprodukter i ulike prisesegmenter for den norske forbruker.

Bonden er også en kunde som vi tar mål av oss til å serve på en best mulig måte. Hvert år leverer mellom 5 000 - 6 000 bønder fast sine levende dyr til medlemsbedrifter i KLF, og mellom 10 000 - 15 000 bønder leverer med jevne mellomrom.

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid har vi som målsetting å bidra aktivt til at norske bønder kan skape en sikker og levelig inntekt gjennom sin virksomhet. Vi er avhengig av bonden for å skaffe gode og trygge råvarer som kan danne grunnlaget for den videre verdiskaping i matkjeden.

Av viktige felles kontaktflater med bonden kan nevnes KSL og annen felles innsats for god mattrygghet. Av økonomiske kontaktflater er driftskredittordningen svært viktig.

KLF Effektivitetskontroll

KLF eier og drifter Effektivitetskontrollen (E-kontrollen) for både slaktekylling og konsumeggproduksjon.

Økte grenser for kyllingproduksjon er fastsatt

I Statsråd fredag 12. desember ble det vedtatt endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon. Slaktekyllingproduksjon økes til 280.000 omsatte og slaktede kyllinger pr. år.

Redusert omfang av kirurgisk kastrering

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har oppnevnt en ny arbeidsgruppe som skal komme opp med konkrete planer for å redusere omfanget av kirurgisk kastrering på gris.

– MUK like trygt som annet kjøtt

Mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) av fjørfe og svin like trygt som vanlig kvernet kjøtt hvis det er framstilt med skånsom metode, ifølge ny EFSA-rapport.

Eggende, nordisk kyllingsamarbeid

- Når de dyktigste og mest innovative fjørfebedriftene i de tre nordiske landene går sammen på denne måten bør alt ligge til rette for god utvikling, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir i KLF.

«Høne-koden» kan være knekket på Toten

Billig, sunt og godt kjøtt som spises i stedet for å bli kastet. Kanskje har Toten Eggpakkeri klart å knekke «høne-koden»?

BSE-testing reduseres kraftig i EU

4. februar ble en merkedag i EU. Medlemslandene, med unntak av Romania og Bulgaria, trenger ikke lenger å teste normalslakt for BSE (bovin spongiform encephalopati, «kugalskap»).

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veilederen skal bidra til enhetlig forvaltning når det gjelder båndlegging på mistanke, utredning av diagnose, og grunnlag for oppheving av restriksjoner, samt kvalitetssikring av behandlingen av dispensasjonssøknader for å slippe dyr på fellesbeite med moderat eller liten smitterisiko. Formålet er å forebygge, bekjempe og utrydde ondarta fotråte hos sau og geit.

Populær kompetanseskole for slaktekylling-produsenter

Bladet Kjøttbransjen: Godt og vel 220 slaktekylling-produsenter har til nå gjennomført kompetansegivende kurs i slaktekyllingproduksjon i regi av KLF. Nylig ble det åttende kurset arrangert i Trondheim.

Mer om det nye regelverket for slaktekylling

I forrige sak ble det informert om det nye regelverket for slaktekylling som ventes å tre i kraft 1. juli 2013. Denne saken tar for seg flere av detaljene i dette regelverket.

Kontakt

Christiane

Christiane Hoffmann

Fagsjef kvalitet- og mattrygghet

Tlf: 466 26 261

Karl Kristian nett

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær

Tlf: 488 65 080

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser