Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling

Levende dyr, slakt og foredling

For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er bonden langt mer enn en råvareprodusent. Bonden er vår viktigste partner for å kunne produsere et mangfold av høykvalitetsmatprodukter i ulike prisesegmenter for den norske forbruker.

Bonden er også en kunde som vi tar mål av oss til å serve på en best mulig måte. Hvert år leverer mellom 5 000 - 6 000 bønder fast sine levende dyr til medlemsbedrifter i KLF, og mellom 10 000 - 15 000 bønder leverer med jevne mellomrom.

Gjennom vårt næringspolitiske arbeid har vi som målsetting å bidra aktivt til at norske bønder kan skape en sikker og levelig inntekt gjennom sin virksomhet. Vi er avhengig av bonden for å skaffe gode og trygge råvarer som kan danne grunnlaget for den videre verdiskaping i matkjeden.

Av viktige felles kontaktflater med bonden kan nevnes KSL og annen felles innsats for god mattrygghet. Av økonomiske kontaktflater er driftskredittordningen svært viktig.

Nytt regelverk slaktekylling

Her kommer informasjon rundt det nye regelverket for slaktekylling som er på trappene.

Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god helse og velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. De jobber blant annet med informasjon, rådgivning og deltar i større og mindre FoU-prosjekter.

Helsetjenesten for svin

Drøyt hver tredje gris som slaktes i Norge, blir slaktet på frittstående slakterier organisert i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Bak svineproduksjonen til de frittstående slakteriene står en kjerne av avlsbesetninger som produserer livdyr, det vil si dyr som skal bli mødre for kommende slaktegriser.

Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe driftes av Animalia og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening.

Storfekjøttkontrollen

Øverste organ for Storfekjøttkontrollen er Samarbeidsrådet, som har representanter fra Norsk Kjøtt, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Norsk Kjøttfeavlslag.

Sauekontrollen

Sauekontrollen er en landsomfattende husdyrkontroll for sau. Fagsenteret for kjøtt har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av det Windowsbaserte PC programmet.

Endring av “hygienisk råvarekvalitet”

Bransjeretningslinjene for hygienisk råvarekvalitet er svært omfattende. Det er nå foreslått at den også skal gjelde gris. Før noe endres, ber KLF medlemmene sine om tilbakemelding på dette innen høringsfristen som er 29. februar.

Kontakt

Mette Juberg

Mette Juberg

Mattrygghet- og kvalitetssjef

Tlf: 466 26 261

Karl Kristian nett

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær

Tlf: 488 65 080

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser