Du er her: Forsiden / Levende dyr, slakt og foredling / Dyrehelse

Dyrehelse

Redusert omfang av kirurgisk kastrering

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har oppnevnt en ny arbeidsgruppe som skal komme opp med konkrete planer for å redusere omfanget av kirurgisk kastrering på gris.

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veilederen skal bidra til enhetlig forvaltning når det gjelder båndlegging på mistanke, utredning av diagnose, og grunnlag for oppheving av restriksjoner, samt kvalitetssikring av behandlingen av dispensasjonssøknader for å slippe dyr på fellesbeite med moderat eller liten smitterisiko. Formålet er å forebygge, bekjempe og utrydde ondarta fotråte hos sau og geit.

Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god helse og velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. De jobber blant annet med informasjon, rådgivning og deltar i større og mindre FoU-prosjekter.

Helsetjenesten for svin

Drøyt hver tredje gris som slaktes i Norge, blir slaktet på frittstående slakterier organisert i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Bak svineproduksjonen til de frittstående slakteriene står en kjerne av avlsbesetninger som produserer livdyr, det vil si dyr som skal bli mødre for kommende slaktegriser.

Helsetjenesten for storfe

Helsetjenesten for storfe driftes av Animalia og er et samarbeid mellom TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening.

Storfekjøttkontrollen

Øverste organ for Storfekjøttkontrollen er Samarbeidsrådet, som har representanter fra Norsk Kjøtt, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Norsk Kjøttfeavlslag.

Sauekontrollen

Sauekontrollen er en landsomfattende husdyrkontroll for sau. Fagsenteret for kjøtt har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av det Windowsbaserte PC programmet.

Kontakt

Ida Mathisen

Ida Mathisen

Sjefveterinær

Tlf: 969 15 315

Karl Kristian nett

Karl Kristian Kongsted

Spesialveterinær

Tlf: 488 65 080

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser